لیست پروژه ها


پروژه محل پروژه شرح پروژه
بازرسی جوش سازه اسکلت فلزی سعادت آباد سالن آمفی‌تئاتر  تهران رویال هال (2800 نفره )
بازرسی جوش پل فلزی هتل اسپیناس بهرود پل فلزی به طول 200 متر
بازرسی رنگ پل فلزی هتل اسپیناس بهرود پل فلزی به طول 200 متر
بازرسی جوش سازه هلی پد هتل اسپیناس بهرود سازه  فضاکار هلی پد به قطر 27 متر
بازرسی رنگ سازه هلی پد هتل اسپیناس بهرود سازه  فضاکار هلی پد به قطر 27 متر
بازرسی جوش اسکلت فلزی آصف سازه مسکونی 16 طبقه
بازرسی جوش اسکلت فلزی شیراز جنوبی بازسازی و مقاوم سازی ساختمان 4 طبقه
بازرسی جوش اسکلت فلزی

(2 بلوک ساختمان )

یافت آباد شهرک مسکونی بانک شهر

2500 واحد مسکونی تجاری

بازرسی پیچ و مهره اسکلت فلزی

( 10 بلوک ساختمان)

یافت آباد شهرک مسکونی بانک شهر

2500 واحد مسکونی تجاری

بازرسی جوش  ساختمان بیمارستان بانک ملی خیابان فردوسی بازسازی و مقاوم سازی سازه بیمارستان
بازرسی جوش اسکلت فلزی

(2 بلوک ساختمان )

کرج هتل قصر رز
بازرسی جوش اسکلت فلزی درکه مسکونی 7 طبقه


شرکت مهندسی آرتا

66703786 – 02109125172065

http://artaeng.ir/

seyedmohamadtaheri61@gmail.com

آدرس دفتر

خیابان انقلاب، چهارراه کالج،خیابان خارک، شماره 20 ، طبقه سوم ، واحد 303

همراه ما باشید

شبکه های اجتماعی