خدمات آرتا

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs.

بازرسی چشمی

بازرسی چشمی


بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی

بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی


بازرسی اتصالات پیچ و مهره ای

بازرسی اتصالات پیچ و مهره ای


بازرسی جوش با ذرات مغناطیس MT

بازرسی جوش با ذرات مغناطیس MT


بازرسی جوش به روش مایع نافذ PT

بازرسی جوش به روش مایع نافذ PT


بازرسی جوش التراسونیک

بازرسی جوش التراسونیک
گواه بر توانایی فنی و علمی

برخی مدارک فنی مهندسی شرکت آرتا


مفتخریم در طول سالها به دو امر مهم همیشه پایدار بوده ایم، مشتری مداری و به روز بودن اطلاعات، گاها برخی اساتید ما از اعتبار کتابی صحبت می کنند که چاپ 20 ام خود را گذرانده و این یعنی کتاب تدریس شده در دانشگاه های ما بیش از 20 سال است محتوای جدید و به روز نداشته و ما خود را از این امر جدا کرده ایم، به جای این موضوع مشغول به تحصیل علمی و آموزش های عملی در طول سالها بوده ایم و به مدارک و مدارج علمی و قرن بیستمی خود افتخار می کنیم.تماس برای مشاوره و بازرسی رایگان

شرکت آرتا یک پیمانکار قابل اعتماد و حرفه ای در کنار شما

پیشنهادات همکاری ما

خدمات شرکت مهندسی آرتا


بازرسی ظاهری اجرا


آموزش جوشکاری


بازرسی فنی رنگ


خدمات بازرسی پیچ و مهره


دوره های عملی جوش


بازرسی با مغناطیس


بازرسی به روش نفوذ مایع


خدمات بازرسی التراسونیکشرکت مهندسی آرتا

66703786 – 02109125172065

http://artaeng.ir/

seyedmohamadtaheri61@gmail.com

آدرس دفتر

خیابان انقلاب، چهارراه کالج،خیابان خارک، شماره 20 ، طبقه سوم ، واحد 303

همراه ما باشید

شبکه های اجتماعی