بازرسی جوش به روش التراسونیک

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs.
Ultrasonic welding inspection

بازرسی جوش به روش التراسونیک

بازرسی جوش به روش التراسونیک

یکی از روش هایی که در بازرسی جوش کاربرد فراوان دارد بازرسی به روش التراسونیک می باشد. بازرسی التراسونیک روشی غیر مخرب در تشخیص، محل یابی و ارزیابی ناپیوستگیهای داخلی موجود در فلزات و سایر مواد می باشد. این روش از تست های غیر مخرب( تست التراسونیک) در بازرسی از انواع قطعات به ویژه تست جوش قطعات جوشکاری شده پر کاربرد بوده و امواج صوت با فرکانس بالا در قطعه مورد تست هدایت شده و عیوب سطحی و زیر سطحی را آشکار میکند.

امواج صوت با مقداری تضعیف انرژی از ماده میگذرد و با برخورد به مرز دو ماده متفاوت منعکس میشود. موج برگشتی دریافت و برای تشخیص موقعیت و نوع عیب آنالیز می شود. این روش با نام آزمون فرا صوتی نیز شناخته می شود.امواج التراسونیک اغلب بصورت کامل در مرز فلز- گاز منعکس میشود. در مرز فلز-مایع یا فلز-جامد بازتاب غیرکامل رخ میدهد که با توجه به تفاوت نسبت بعضی از خواص ماده، درصد مشخصی از انرژی بازتاب می شود. ترک ها(Crack)، تورق ها(lamination)، عیوب انقباضی(shrinkage)، حفره ها(cavities)، ترکیدگی ها(burst)، پوسته شدگی ها(flake)، خلل و فرج(pore)، پیوستگی ناقص (bonding fault) و دیگر ناپیوستگی هایی که میتوانند مانند مرز فلز-گاز رفتار کنند به آسانی قابل تشخیص هستند.

خدمات ویژه


یک ویژگی برای این خدمت


ویژگی خاص این سرویس


ویژگی منحصر به فردیک ویژگی برای این خدمت


ویژگی خاص این سرویس


ویژگی منحصر به فرد


دانلود دیتاشیت و یا داکیومنت و…


Download brochure (DOC)

Certificates


شرکت مهندسی آرتا

66703786 – 02109125172065

http://artaeng.ir/

seyedmohamadtaheri61@gmail.com

آدرس دفتر

خیابان انقلاب، چهارراه کالج،خیابان خارک، شماره 20 ، طبقه سوم ، واحد 303

همراه ما باشید

شبکه های اجتماعی