دانلود استاندارد های جوش و بازرسی


استاندارد انتخاب الکترود / AWS A5.1 A5.1M (2012)

استاندارد انتخاب الکترود / AWS FILLER METAL SPECIFICATIONS

استاندارد بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

استاندارد بازرسی به روش مایعات نافذ / Standard Practice for Liquid Penetrant ASTM E165-12

استاندارد بازرسی به روش مایعات نافذ / STANDARD TEST METHOD FOR LIQUID PENETRANT EXAMINATION ASMW Sec

استاندارد بازرسی جوش به روش چشمی / API-1104-2005

استاندارد بازرسی جوش به روش چشمی / AWS D1.1 2015

استاندارد بازرسی جوش به روش چشمی / AWS D1.1 – فارسی

آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران نشریه 228شرکت مهندسی آرتا

66703786 – 02109125172065

http://artaeng.ir/

seyedmohamadtaheri61@gmail.com

آدرس دفتر

خیابان انقلاب، چهارراه کالج،خیابان خارک، شماره 20 ، طبقه سوم ، واحد 303

همراه ما باشید

شبکه های اجتماعی